HAKKIMIZDA

Avukatlar, bilişim çağının en ileri imkanlarını ‘özgünleşmiş bireysel değerleriyle‘ bütünleştirerek hukuk ve adalet dünyasına hayati katkılar sunmaktadırlar.

Kurucu ortaklar olarak, global zeminde olduğu gibi ulusal zeminde de çağımızın dönüşüm ve değişim çağı olduğunu ve bunun dünya toplumlarının olduğu gibi toplumumuzun da hukuk anlayışı ve avukatlık uygulamalarını dönüştürdüğünü ve daha da dönüştüreceğini gördük. Biz de çağın ihtiyaçlarına uygun vizyoner, proaktif, operasyonel, doyurucu katkılar sunmalıydık.

Güven Avukatlık Bürosu, bu felsefeden yola çıkarak hukukun farklı branşlarında tecrübeli dört kurucu avukatın 2008 yılında oluşturduğu bir yapıdır.

İnsan hakları ve hukuk uyuşmazlıklarında bireyin ve kurumların edilgen kalmasının önünde duran; sayıca en yaygın ve en süreğen vekalet ilişkisine sahip olan tüm avukatlar gibi Güven Avukatlık Bürosu avukatları da beklenti ve ihtiyaçları karşılayarak hak ve özgürlük mücadelesine en yüksek seviyede katkı sunmak için dava ve önleyici hukuki danışmanlık süreçlerinde tam bir adanmışlık duygusuyla çalışmaktadırlar.